Tuisonderrig en die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys – Wat Jy Moet Weet

4 min read   •   November 16, 2017
Impaq

Impaq ondersoek wat die wysigingsvoorstelle vir tuisonderrig kan beteken.

In ‘n poging om onderrigwetgewing te moderniseer het die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys op 13 Oktober 2017 in die Staatskoerant gepubliseer.

Die nuwe wetsontwerp stel belangrike veranderinge in tuisonderrigwetgewing voor en poog om sommige van die kwessies wat in verskeie hofsake die afgelope paar jaar geopper is, te verduidelik.

Tuisonderrig is sedert 1996 in Suid-Afrika gewettig onder die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet Nr 84 van 1996) en het sedertdien al hoe meer gewild geword. Impaq, ? geïntegreerde onderrigoplossing, beraam dat daar tans ongeveer 90 000 tuisonderrigleerders in Suid-Afrika is, waarvan 16 000 gebruik maak van Impaq se produkte en dienste.

Wat behels die voorgestelde Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys?

Die doel van die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys is om die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet Nr 84 van 1996) en die Wet op Indiensneming van Opvoeders (Wet Nr 76 van 1998) in lyn te bring met ontwikkelinge op onderwysterrein. Die wysigings sluit in die verbetering van sekere bestaande bepalings asook die toevoeging van sekere bepalings waarvoor daar nie in die bestaande wetgewing voorsiening gemaak word nie. Alhoewel die meeste van die wysigings op openbare of onafhanklike skole van toepassing is, is van die wysigings van toepassing op tuisonderrigleerders en hul ouers, asook tutors wat dié tuisonderrigleerders ondersteun.

Wat gaan die Wysigingswetsontwerp in praktyk beteken?

Die belangrikste aspekte wat deur die Wysigingswetsontwerp voorgestel word en tuisonderrigleerders raak, word hieronder gelys. Die meeste van die wysigings verskil nie van wat reeds volgens wet vereis word nie:

  • Die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys gee meer besonderhede oor die rol van die ouer met betrekking tot die assessering van ‘n leerder se vordering en hoe bepaal word of leerdoelwitte bereik word. (Voorheen opgeneem in die Beleid oor Tuisonderwys van 1999).
  • Vergeleke met die bestaande dokumentasie, bied die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys meer duidelikheid oor die deregistrasie van ‘n leerder en die rol van die departementshoof.
  • ‘n Belangrike verandering vergeleke met die vorige dokumentasie, is dat ouers wat hul kind steeds ná graad 9 tuis wil onderrig, van die dienste van ‘n privaat of onafhanklike diensverskaffer, wat deur Umalusi geakkrediteer is, gebruik moet maak om vir die Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) te registreer. Volgens die wetsontwerp, is die doel van hierdie wysiging om bystand aan ouers te bied om te verseker dat die lesmateriaal wat vir tuisonderrig gebruik word aan die vereiste standaard voldoen. Let daarop dat hierdie vereiste slegs betrekking het op ouers wat wil hê dat hul kind ‘n NSS moet voltooi. Dit is nie van toepassing op enige ander kurrikulum nie.

Die toekoms van tuisonderrig

Die volgende paar maande sal die toekoms van tuisonderrig in Suid-Afrika bepaal. Impaq het reeds op 13 Oktober 2017 deur die Tuisonderwyswerkgroep van die Departement van Basiese Onderwys ‘n eerste rondte kommentaar gelewer.

Stefan Botha, hoof uitvoerende beampte van Optimi (wat Impaq besit), sê dat hul die belange van hul kliënte eerste stel. “Ons by Impaq sal steeds met die betrokke owerhede in gesprek bly en sal alle moontlike regskundige en ander middele tot ons beskikking navolg om te verseker dat die regte van ons kliënte beskerm word”, het Botha gesê. Hy het bygevoeg dat hul steeds hul kliënte sal ondersteun in hul strewe om die beste moontlike onderrig vir hul kinders te bied. Impaq het voor die 10 November 2017 sperdatum nog ‘n rondte kommentaar regstreeks aan die Minister lewer.

Die Wysigingswetsontwerp op Basiese Onderwys kan hier besigtig word: https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Legislation/Gov%20Not/BELA%2013Oct20172.pdf?ver=2017-10-20-111357-920

Impaq

Impaq is ʼn KABV-belynde kurrikulum verskaffer. Hulle verskaf al die produkte en dienste wat ʼn leerder benodig om graad R tot graad 12 suksesvol by die huis te voltooi. Tutorsentrums reg oor die land maak van Impaq se produkte en dienste gebruik terwyl skole en onderwysers ook Impaq se lesmateriaal en fasiliteerdersgidse gebruik om onderrig in die klaskamer te ondersteun. Impaq is deel van Optimi. Optimi is ‘n onderriggroep wat ‘n geïntegreerde leer-ekosisteem aan leerders by die skool, by die huis of enige ander omgewing verskaf.